برچسب: سید عباس موسویان

تأیید طرح جدید بانکداری و تأکید بر تصویب آن از سوی...

پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در بررسی پرونده طرح بانکداری اسلامی به گفتگو با حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی پرداخته است

پاسخ به شبهه ربا در طرح جدید بانکداری

استاد سید عباس موسویان، عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با انتشار بیانیه ای به بررسی تطبیقی جریمه تاخیر تادیه در شرایط کنونی بانکداری ایران و طرح پیشنهادی کمسیون اقتصادی مجلس پرداخت

فقه نظام اقتصادی اسلام

حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو هیات علمی گروه اقضتاد پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به بررسی فقه نظام اقتصادی اسلام پرداخته است که می خوانید

مبانی پولطلا سست و بی‌اساس‌اند

در بررسی پرونده‌ای با عنوان «پولطلا» حجت الاسلام استاد سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه به گفتگو پرداخت.

بانکداری بدون ربا، شاید وقتی دیگر

استاد سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه درباره عدم نظارت بانک مرکزی در عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به گفت و گو پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی