برچسب: سید سجاد ایزدهی

روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد.

فعالیت پژوهشکده نظام‌های اسلامی در راستای دغدغه‌های روز جامعه

حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، فعالیت‌های گروه‌های علمی این پژوهشکده را تشریح نمود.

ظهور نفی سبیل، استکبار ستیزی و قدرت نمایی شیعه در راهپیمایی...

حجت‌‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در گفت‌وگویی به آثار و جایگاه زیارت اربعین در بین منابع دینی پرداخت.

بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان برگزار ‌می‌شود.

شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در جهت واکاوی تطورات فقهی مسأله نمازجمعه و نیز بازخوانی کارکردهای اجتماعی این نهاد دینی به گفتگو پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی