برچسب: سید سجاد ایزدهی

سردار سلیمانی انقلاب اسلامی را با محوریت ولایت ترویج کرد

ایزدهی: سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده‌ای نظامی بود ولی با فکر، فرهنگ و درون مردم کار داشت و انقلاب اسلامی را با محوریت ولایت ترویج کرد.

نقش‌ تعاون ‌اجتماعی ‌در‌مواجهه ‌با‌ کرونا‌ از‌ منظر ‌اخلاق‌ سیاسی بررسی...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقش‌ تعاون ‌اجتماعی ‌در‌مواجهه ‌با‌ کرونا‌ از‌منظر ‌اخلاق‌ سیاسی“ توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

ابزار، ساختار و روش هیچگاه خنثی نیستند

در اخلاق به عنوان امری که از سنخ باور است یا توحید به عنوان امری اعتقادی صرفا مراد یک مسأله ذهنی نیستT بلکه مراد تعین خارجی توحید در عرصه اجتماع است که باید در ابراز و ساختار و روش ها محقق شود.

حوزه با وجود تحول و پیشرفت، گرفتار مدرک‌گرایی شده است

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در میزگرد تخصصی « حوزه از آنچه هست تا آنچه باید»

خراش کرونا بر پیکره فردگرایی

گفتگوی روزنامه صبح نو با حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی