برچسب: سیدمحمد غروی

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی برگزار شد

جلسات ۴۶۷ تا ۴۷۵ شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی جهت بررسی مقالات گروه حقوق جزا، گروه اخلاق و گروه کلام دانشنامه قرآن‌شناسی در خاوه برگزار شد

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی در مشهد مقدس برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلسات ۴۵۰ تا ۴۶۶ شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی یکم تا چهارم اسفندماه جاری در مشهد مقدس برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی