برچسب: سیدعباس موسویان

مسئولیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کرونا چیست؟

کرسی آزاداندیشی توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبری اقتصادی برگزار شد.

کرسی آزاداندیشی مسئولیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کرونا

کرسی آزاداندیشی توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز راهبری اقتصادی به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم» توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن ماه...

ابتکار عمل، نبوغ، انسجام فکری و قدرت نظام سازی

استاد سیدعباس موسویان طی مصاحبه‌ای با مجله صدرا به بازخوانی ابعاد گوناگون علمی و شخصیتی حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی برنده جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی پرداخته است.

رونق تولید گره‌ اقتصاد را باز می‌کند

در بررسی پرونده‌ای با عنوان «پولطلا» حجت الاسلام استاد سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه به گفتگو پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی