برچسب: سومین اجلاسیه سراسری اساتید

کنگره دویستمین سال تاسیس حوزه متاخر تهران و سومین اجلاسیه سراسری...

آیت الله رشاد: حوزه و علمای تهران نقش اثرگذاری در تحولات اجتماعی ایران داشته‌اند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی