برچسب: سعید داودی

جواهری: بررسی آیات حجاب نشان از مهندسی بودن نزول آن‌ها دارد

کرسی علمی ترویجی “مهندسی حجاب در عصر نبوی(ص) از دیدگاه قرآن” سه شنبه مورخ 10 مهر ماه جاری توسط مرکز مطالعات بین رشته‌ای برگزار شد.

کرسی ترویجی مهندسی حجاب در عصر نبوی(ص) از دیدگاه قرآن برگزار...

کرسی علمی ترویجی مهندسی حجاب در عصر نبوی(ص) با ارائه حجت‌الاسلام محمدحسن جواهری توسط مرکز مطالعات بینا رشته‌ای برگزار می‌گردد.

جلسات شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی در مشهد مقدس برگزار شد

جلسات 476 تا 492 شورای علمی دانشنامه قرآن‌شناسی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، ابتدای شهریورماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد.

داودی: دانشنامه قرآن‌شناسی منبعی متقن و چشمه‌ای جوشان برای محققان خواهد...

با حجت‌الاسلام سعید داودی معاون بخش چهارم دانشنامه قرآن‌شناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه به گفت‌وگویی با محوریت دانشنامه قرآن‌شناسی پرداخته‌ایم.

عرب‌صالحی: پذیرش ماهیت دیالکتیکی قرآن، لزوماً به معنای تاریخمندی نیست

کرسی ترویجی “مبانی تاریخمندی قرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی‌شناختی آن” با ارائه حجت‌الاسلام دکتر محمد عرب‌صالحی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی