برچسب: سعید داودی

نیاز به قوانین بازدارنده، آگاهی‌بخشی و کار فرهنگی برای مقابله با...

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سعید داودی، عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه

توسل میانبر و راهی نزدیک‌تر برای اجابت دعاهاست

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین سعید داودی، عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگا

ماهیت و مولفه‌های اعجاز تاثیری

کرسی ترویجی «ماهیت و مولفه‌های اعجاز تاثیری» توسط گروه قرآن پژوهی برگزار شد

کرسی ترویجی ماهیت و مولفه‌های اعجاز تاثیری

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه

حجاب برای دور داشتن فاسقان و حکمی مولوی است

کرسی علمی ترویجی “مولوی یا ارشادی بودن حکم حجاب بر اساس آیه ۵۹ سوره احزاب” توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی