برچسب: سازمان تبلیغات

ردادی: چه کسانی باید بروند؟

در شماره 536 روزنامه صبح نو سه شنبه 30 مرداد، یادداشتی از دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه انقلاب اسلامی پژوهشگاه به چاپ رسیده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی