برچسب: رهبری کریمانه

رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی

حجت الاسلام علی آقا پیروز در جدیدترین یادداشت خود به بررسی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی پرداخته است.

کرسی علمی- ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی” توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی برگزار می‌شود

کرسی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی