برچسب: رضا برنجکار

نشست امکان فلسفه دین اسلامی برگزار شد

چهارمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان «امکان فلسفه دین اسلامی» توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی بررسی نظریه متکلمان درباره خلقت از عدم برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ بررسی نظریه متکلمان درباره خلقت از عدم” توسط گروه کلام پژوهشگاه با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

نشست علمی روش‌شناسی علم کلام برگزار شد

سومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام با عنوان "روش شناسی علم کلام " با حضور حجج اسلام آقایان دکتر محمدصفر جبرئیلی و دکتر رضا برنجکار برگزار شد.

سومین پیش‌نشست همایش ملی فلسفه کلام برگزار می‌گردد

سومین پیش نشست همایش ملی فلسفه کلام توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با همکاری مرکز تخصصی علم کلام حوزه، برگزار می‌شود.

نشست چیستی سنخیت و ادله آن برگزار می‌شود

به همت گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی "سنخیت علت و معلول از منظر کلام، فلسفه و عرفان" چهارشنبه ۲۷ دی ماه جاری در قم برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی