برچسب: درس خارج فقه

آیت‌الله رشاد: پیروزی حق بر باطل سنت الهی است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه در جلسه درس خارج فقه هجدهم اسفند ماه ۹۷ مدرسه علمیه امام رضا(ع) به سخنرانی پرداخت.

آیت‌الله رشاد: قرآن کریم حقیقت محض و صراط مستقیم است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه، امروز ۲۸ بهمن ماه پیش از آغاز جلسه درس خارج فقه خود به سخنرانی پرداخت.

آیت‌الله رشاد: گناه نتیجه غفلت از خداوند است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه، یکشنبه نهم دی ماه پیش از آغاز درس خارج فقه به سخنرانی پرداخت.

آیت‌الله رشاد: عیب‌جویی از دیگران مانع اصلاح نفس می‌شود

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و مؤسس پژوهشگاه، سه‌شنبه 22 آبان ماه جاری پیش از آغاز درس خارج فقه در حوزه علمیه امام رضا(ع) به سخنرانی پرداخت.

رشاد: برکت مال در انفاق و صدقه دادن است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و مؤسس پژوهشگاه، یکشنبه 20 آبان ماه جاری پیش از آغاز درس خارج فقه در حوزه علمیه امام رضا(ع) به سخنرانی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی