برچسب: دبیرخانه

بررسی جواز شرعی مصرف محصولات تراریخته

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ سومین نشست تخصصی همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با عنوان حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته"، عصر چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه جاری، با حضور صاحبنظران در قم برگزار شد."

نشست تخصصی حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته برگزار می‌شود

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ سومین نشست تخصصی خود را با عنوان حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته"، از پیش نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

فراخوان مقاله همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته آغاز...

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته مستقر در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با انتشار فراخوان مقاله از نخبگان این حوزه برای ارایه مقالات خود دعوت به همکاری کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی