برچسب: خسروپناه

مأموریت کانون اندیشه جوان در بیان مقام معظم رهبری

قائم‌مقام کانون اندیشه جوان با اشاره به پیشنهاد تشکیل این کانون توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: تعبیر ایشان این بود که کانون، نقش شهید مطهری در تهران را ایفا کند.

آیین رونمایی از اثر ارزشمند منظومه فکری امام خمینی(ره)

آیین رونمایی از اثر ارزشمند منظومه فکری امام خمینی(ره)" با حضور فعالان عرصه علوم انسانی، روز یکشنبه مورخ ۲۸ آذر ماه جاری برگزار می‌شود."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی