حجت‌الاسلام خسروپناه پژوهشگر ایرانی پر استناد علوم انسانی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد علوم انسانی (بر اساس اعلام موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام Isc ) قرار گرفت.

بنابراین گزارش پژوهشگران پراستناد در بازه زمانی ۱۰ ساله معرفی شدند. این تحلیل با شناسایی فهرستی از پراستنادترین نویسندگان در هر حوزه با استفاده از روش‌های نرم افزاری آغاز می شود. در مرحله بعد ابهام زدایی و یکدست سازی صورت میگیرد و این فهرست که منجر به شناسایی افراد مرتبط با نام یکسان یا افراد یکسان با نام‌های متنوع می‌شود انجام می‌پذیرد. پژوهشگران در هر حوزه بر حسب تعداد استنادهای که دریافت کردند مرتب سازی و سپس پژوهشگران پراستناد بر اساس داستان‌های استنادی به عنوان نخبگان علمی گستره علوم انسانی و اجتماعی و هنر در نظر گرفته می‌شوند.

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) به طور سالانه با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده خود اقدام به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی علوم اجتماعی و هنر می‌نماید. که در این میان حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه نیز از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این فهرست قرار دارد.

در پایان نیز لازم به ذکر است که معیار انتخاب این پژوهشگران تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنهاست.