برچسب: خداشناسی عرفانی در کتاب و سنت

خدایی که منابع  وحیانی معرفی می‌کنند، خدای دل‌پذیر و پرستیدنی، شاهد و حاضر در همه ساحات زندگی انسان است. که کتاب و سنت بهـترین...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی