برچسب: حکمرانی

پنل تخصصی حکمرانی تربیتی در گام اول انقلاب و رهیافت‌هایی برای...

پنل تخصصی توسط حلقه مطالعات حکمرانی تربیتی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌گردد

بررسی الزامات مجازی‌سازی جمهوری اسلامی در عصر کرونا

نشست علمی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

دومین نشست حکمرانی و سیاستگذاری فضای مجازی

دومین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی و سیاستگزاری فضای مجازی با عنوان «بررسی تصاویر آینده کشورهای پیشتاز در فضای سایبر؛ دلالت‌ها، درس‌ها و آموزه‌ها برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی