برچسب: حسین خزایی

دکتر حسین خزایی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر حسین خزائی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اسلامی پژوهشگاه صبح امروز همزمان با سحرگاه نخستین روز ماه شعبان و پس از اقامه فریضه صبح به رحمت ایزدی پیوست.

آقای دکتر حسین خزایی به رتبه استادیاری ارتقا یافت

در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران، آقای دکتر حسین خزایی به کسب رتبه استادیاری موفق گردید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی