برچسب: حاکمیت حجاب وعفاف

عرضه کتاب حاکمیت حجاب و عفاف در نمایشگاه کتاب سی و...

” حاکمیت حجاب و عفاف ” عنوان کتاب گروه مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم فاطمه فلاح تفتی منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی