برچسب: جنگ گریزی

ردادی: عشق به صلح یا ترس از جنگ؟

در شماره 532 روزنامه صبح نو چهارشنبه 24 مرداد، یادداشتی از دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه انقلاب اسلامی پژوهشگاه به چاپ رسیده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی