برچسب: جلسات

برخی می‌گویند ما در تسخیر لانه جاسوسی اشتباه کردیم!

یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور دکتر سیدمجید امامی برگزار شد.

انتخابات یکی از مهم‌ترین پدیده‌های سیاسی یک جامعه است

یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور دکتر عباس اسدی برگزار شد.

رمان یکی از بهترین مجراها برای شناخت جوامع بوده است

یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی