برچسب: جعفرعباس حاجی

دیدار دکتر جعفرعباس حاجی از کویت با اعضای علمی گروه اقتصاد...

دکتر جعفرعباس حاجی، نویسنده کتاب‌های «مکتب اقتصادی اسلام» و «فقه فلسفه اقتصاد الممانعه و المقاومه»، دارای دکترای اقتصادی از کشور کویت، روز شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه جاری با اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیدار کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی