برچسب: جستارهای فلسفی

هنوز درباره فلسفه دین، در ابتدای کار هستیم

در مباحث قرآنی، دانش تفسیر، دانش اصلی در فهم معانی آیات قرآن است که در عالم اسلام نیز بسیار پیشرفت کرده است، اما در کنار دانش تفسیر می‌توانیم از ظرفیت دانش‌های جدید هم برای فهم آیات قرآن و معانی الفاظ آن استفاده کنیم که یکی از این دانش‌ها، معناشناسی است.

کتاب جستارهای فلسفی جدیدترین اثر آقای دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیأت علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه است و در پژوهش آن انجمن علمی فلسفه دین...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی