برچسب: تفسیر سیاسی

بنیادهای سیاسی زیارت جامعه کبیره

حجت الاسلام دکتر محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به تبیین بنیادهای سیاسی زیارت جامعه کبیره پرداخت

تفسیر سیاسی قرآن؛ مسیری معتبر برای دفاع علمی از مبانی نظام...

حجت الاسلام دکتر محمد عابدی در گفتگویی به بررسی وجوه مختلف تفسیر سیاسی پرداخته است

ضرورت تفسیر سیاسی

کرسی علمی- ترویجی: ضرورت تفسیر سیاسی برگزار کننده: توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن...

ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم» توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم...

تفسیر سیاسی قرآن؛ پیشران تولید علوم انسانی

کرسی ترویجی ضرورت تفسیر سیاسی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی