برچسب: تعهد در ادبیات

ادبیات داستانی متعهد در پیچ تاریخی

احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در نوشتاری مروری بر ادبیات داستانی سال 97 داشته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی