برچسب: بحران فرهنگی

رفتار فرهنگی مناسب، سازوکار حل مسائل اساسی جامعه

دکتر سید حسین فخرزراع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی به مسئله بحران فرهنگی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی