برچسب: الگوی پیشرفت

وجود صراحت بیشتر متن سند الگوی اسلامی پیشرفت در عدالت رسانه...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست هم اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی...

حسین رمضانی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فلسفه پیشرفت حوزه تمحض دوم: فلسفۀ علوم انسانی دریافت رزومه:    CV Ramezani پست...

عدل، زمینه اخلاق انسانی را در جامعه فراهم می‌کند

همایش ملی امام علی(ع)؛ عدالت و معنویت در جهان امروز با سخنرانی حجت الاسلام سیدکاظم سیدباقری در قم برگزار شد

مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به بهانه آغاز هفته پژوهش یادداشتی از حجت‌الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرین پیرامون مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صورت گرفت.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ عدالت و معنویت

حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در یادداشتی به موضوع الگوی پیشرفت پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی