برچسب: اسمعیل رستمی نیا

کرسی ترویجی تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی؛ راهبردها و...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "تغییر میدان مدیریت به نفع مدیریت جهادی، راهبردها و قاعده‌ها" روز سه شنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه جاری، توسط گروه مدیریت اسلامی با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه به صورت ویدئو کنفرانس در پژوهشگاه دفتر قم و تهران برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی