برچسب: ادبیات اندیشه

رنگ ‌به رنگ شدن‌های سوگوارانه

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در گفت‌وگویی به بررسی نقش شعر عاشورایی را در ۴۰ سال‌ اخیر پرداخت.

فعالیت‌های گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه تبیین شد

در گفت‌وگو با جناب آقای دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از کم و کیف فعالیت‌های گذشته و آتی این گروه علمی باخبر شدیم.

نشست زبان و ادبیات فارسی فرصت‌ها و چالش‌ها

نشست زبان و ادبیات فارسی فرصت‌ها و چالش‌ها؛ با تکیه بر کتاب امین زبان پارسی، روز شنبه مورخ ۲۲ تیرماه جاری به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

نشست زبان و ادبیات فارسی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار می‌شود

نشست علمی «زبان و ادبیات فارسی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

نشست نقد و تحلیل گونه خاطره؛ با تکیه بر آثار حمید...

نشست علمی «نقد و تحلیل گونه خاطره؛ با تکیه بر آثار حمید حسام» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با همکاری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی