برچسب: اخوان نبوی پژوهشگاه

نشست علمی نقش دین در جامعه در پرتوی انقلاب اسلامی برگزار...

پیش‌نشست چهاردهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی