برچسب: ابراهیم دادجو

تحول واقع‌بینانه در علوم انسانی

دکتر ابراهیم دادجو، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بررسی اهمیت تحول در علوم انسانی پرداخت

ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید

کرسی علمی ترویجی: «ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید» برگزارکننده: گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه ارائه‌دهنده: دکتر ابراهیم دادجو عضو هیات علمی گروه...

ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید

کرسی علمی ترویجی «ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه، روز شنبه مورخ ۳۰ آذرماه جاری...

ذات گرایی جدید همان ذات گرایی ارسطویی است

کرسی علمی ترویجی ذات گرایی قدیم و گذر به ذات گرایی جدید توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی با حضور صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی «ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی