برچسب: ابراهیم دادجو

تأملی در کتاب «علم دینی»

در جهت اهدافی که جامعه ایرانی اسلامی ما دارد، بحث از «علم دینی» و تعیین حدود و ثغور آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه تلاشی را مبارک و مغتنم می‌دارد.

آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی برگزار شد

همزمان با هفته پژوهش، وبینار تخصصی “آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی“ توسط انجمن تحول علوم انسانی برگزار شد.

زبان پژوهشگران فلسفه اسلامی سنتی باقی مانده است

دکتر ابراهیم دادجو عضو در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو در رابطه با آسیب شناسی ترجمه‌های فلسفی غرب و عدم آشنایی با فلاسفه شرق به ایراد سخنانی پرداخت.

وبینار تخصصی آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی برگزار می‌شود

همزمان با هفته پژوهش، وبینار تخصصی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

برداشتی معرفت شناسانه از جهان پساکرونا

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییر ها توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه برگزار ‌شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی