برچسب: آیت الله رشاد

استقلال سیاسی حوزه‌ها درگرو استقلال مالی آنهاست

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و تولیت مدرسه علمیه امام رضا(ع)، روز یکشنبه مورخ 7 بهمن ماه به ایراد سخنرانی پیش از آغاز درس خارج فقه خود پرداخت.

آیت‌الله رشاد: گناه نتیجه غفلت از خداوند است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه، یکشنبه نهم دی ماه پیش از آغاز درس خارج فقه به سخنرانی پرداخت.

آیت‌الله رشاد: روحانیت نماد و سمبل دین است

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه، دوشنبه 19 آذرماه پیش از آغاز درس خارج فقه به سخنرانی با محوریت رفتار روحانیون پرداخت.

آیت‌الله رشاد: دنیاطلبی انسان را دچار غفلت می‌کند

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه،  دوشنبه 16 مهرماه پیش از آغاز درس خارج فقه خود به موضوع دنیاطلبی پرداخت.

عبد صالح سلامت و بیماری را نعمت الهی می‌بیند

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد 14 مهرماه جاری پیش از آغار درس خارج فقه خود به سخنرانی و تشریح دلایل بیماری امام سجاد(ع) پرداخت.

محبوب ترین

داغ ترین خبر