شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بعد از ظهر دوشنبه ۲۱ خرداد ، جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با حضور آیت الله علی اکبر رشاد،‌رئیس پژوهشگاه ، دکتر سعیدرضا عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی،‌ دکتر محمد جواد هراتی دبیر شورای تحول و قائم مقام وزیر علوم در حوزه علوم انسانی ، دکتر مخبر دزفولی رئیس فرهنگستان علوم و دکتر مهدی عباس زاده معاونت علمی پژوهشگاه ، در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر عاملی رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت : ما چهار هدف را در شورای تحول تعریف کردیم. اول اسلامی شدن دانش، دوم کارآمدی دانش به معنای رابطه دانش با بازار ، سوم بومی‌سازی دانش متناسب با زیست بوم فرهنگی ما و چهارم بحث روز آمدی دانش و برای محقق شدن این اهداف نیازمند یک حوزه نخبگانی هستیم. همچنین جهت کارآمدی دانش بایستی این حوزه نخبگانی بتواند مسائل روابط انسانی جمهوری اسلامی را حل بکند.

همچنین آیت الله رشاد تاکید کردند : نیازمند کار هایی در حوزه گفتمان سازی و اجماع سازی در حوزه علوم انسانی هستیم. به عنوان مثال برای تغییر در سرفصل های علوم انسانی بایستی جامعه نخبگانی آن رشته را جمع کرد و نباید پشت اتاق های دربسته کار نجام گیرد و سپس ابلاغ شود. کار علمی در این مقطع زمانی اینطور جواب نمی دهد. ولی در سابق ممکن بود تحقیقاتی صورت بگیرد در دانشگاه ها و در جامعه انتشار یابد و پذیرفته شود ولی الان به علت باز شدن فضای فکری و چالش های به وجود آمده در حوزه علوم انسانی اینطور نیست.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود : یکی از کار های اساسی ای که بایستی در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی صورت گیرد تهیه پیش نویس نقشه جامع علوم انسانی است. علوم انسانی در واقع حکمت عملی است که رفتار های زندگی را تنظیم کند. یکی از چالش ها مبتنی کردن علوم انسانی بر معارف الهی است که بتواند جایگزین علوم انسانی غربی شود.