وجود سازمان ارتباطی میان حاکمیت و حوزه علمیه ضروری است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین استاد سیدعباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه در گفت‌و‌گو با رسا، با اشاره به رابطه متقابل حوزه علمیه و نظام اسلامی گفت: پس از آن که امام خمینی(ره) به درستی نظریه ولایت فقیه را بیان کردند، اجرایی شدن آن در جامعه نیازمند شؤونات مختلفی اعم از سیاسی، فرهنگی اقتصادی و هنری است که تا به امروز نیز به درستی بیان نشده‌اند.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: متأسفانه سازمان‌ها و نهادهایی که بتوانند حکومت اسلامی را در جامعه عملیاتی کنند ایجاد نشده‌اند؛ در این چهل سال نیز بزرگان و متفکران دینی مشغول حادثه تحمیلی بر کشور و نظام شده‌اند که موجب شده است کمتر به نظریه امام خمینی(ره) بپردازند.

وی با بیان این که حوزه علمیه مهم‌ترین رکن پیاده‌سازی نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) در جامعه است، اظهار کرد: حوزه علمیه برای انجام دادن این وظیفه و عملیاتی کردن نظریه امام خمینی(ره) باید شؤونات مختلف حاکمیت را شناسایی و متناسب با آنها زیر نظام ها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و خانواده را طراحی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین استاد سیدعباس موسویان اضافه کرد: امروزه به جهت تحولاتی که در عرصه زندگی اجتماعی انسان‌ها و دگرگونی‌هایی که درعرصه‌های مختلف شکل گرفته است در حوزه علمیه نیز باید تحولاتی صورت گیرد به عنوان مثال در دویست سال گذشته زمانی که از اقتصاد سخن گفته می‌شد، معاملات به ذهن تبادر می‌کرد و فقیه به بحث قراردادها در معاملات می‌پرداخت اما با تحولاتی که در عرصه اقتصاد ایجاد شده است سازمان‌ها و نهادها طرف قرار‌داد هستند در حالی که در گذشته معاملات میان دو نفر بود.

وی افزود: بنابراین حوزه برای این که بتواند به نظام کمک کند باید کتاب محوری را کنار گذاشته و سازمان محوری را مورد توجه قرار دهد و به عنوان مثال بانک که ارتباط مستقیم با مردم و دولت دارد را مورد بررسی قرار دهد.

وی در ادامه سخنان خود به وظایف نظام در قبال حوزه علمیه اشاره کرد و گفت: حاکمیت هم از جهت مباحث نظری و هم از جهت حمایتی باید با حوزه علمیه تعامل داشته باشد؛ از جهت نظری باید سیستمی ایجاد شود که نیازهای نظام به حوزه علمیه و تلاش‌های حوزه علمیه به نظام منتقل شود که متأسفانه امروزه این گونه سیستمی مشاهده نمی‌شود.

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه افزود: عدم وجود یک سیستم برای انتقال نیازهای نظام به حوزه علمیه موجب شده است در حوزه علمیه مباحثی مطرح شود که مورد نیاز نظام نیست به عنوان مثال به یک استاد درس خارج گفتم موضوع شما شاید در سال مورد نیاز ده هزار نفر باشد که وی به دلیل این بحثش مورد نیاز مردم است خوشحال شد اما بیان کردم مباحثی روی زمین مانده که روزانه مورد نیاز ده میلیون نفر است به عنوان مثال هر روز بالغ بر ده میلیون تراکنش بانکی داریم که برخی از این معاملات حتی برای خود بانک دار نیز مشخص نیست بنابراین احساس می‌شود برخی موضوعات مطرح شده در حوزه با نیازهای جامعه فاصله دارد و سیستمی باید نیازهای جامعه را به حوزه منتقل سازد و یافته‌های علمی حوزه را نیز به حاکمیت منتقل سازد.

وی اضافه کرد: متأسفانه نه حاکمیت پل ارتباطی ایجاد کرده است تا بتواند از ظرفیت‌های حوزه علمیه در ابعاد حاکمیت استفاده کند و نه حوزه علمیه خواسته است در مسائل روز جامعه باشد و نیازها را به صورت سیستمی برطرف سازد؛ درس های خارج باید تحولی متناسب با نیازهای جامعه داشته باشند و مسائل تحقیقی حوزوی نیز باید در مسیر حل مشکلات جامعه حرکت کنند امام عملا چنین موردی مشاهده نمی‌شود که این نیز به دلیل عدم ارتباط سیستمی میان حوزه علمیه و حاکمیت است.