کتاب الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر” اثر آقای مصطفی ساوه‌درودی محقق گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، با هـدف تبییـن چرایـی تحرکـات جریان‌های فکری ـ سیاسی ایران معاصر و نوع نگاه آن‌هـا به عدالت، تحلیلـی از فرآیند گفتار عدالت‌طلبی در منظومه فکری این جریان‌ها، به زیور طبع آراسته شد.

موضـوع عدالـت یکی از مباحث ریشـه‌ای در بررسی تحـولات ایران بوده است و هر یک از جریان‌های فکری ـ سیاسی ایران معاصر در بستـر تاریخـی و منطـق موقعیت اجتمـاعی، محـورهای متفاوتـی (نظیـر عـدالت، آزادی و قانون) را برای بیان جهت گیری و اعلام مواضع خود برگزیده‌اند که در بسیاری از موارد منجر به بروز چالش‌های اساسی در جامعه شده است.

کتاب “الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر” از پنج فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: کلیات و چارچوب نظری در پژوهش

فصل دوم: چارچوب مفهومی عدالت

فصل سوم: عدالت‌طلبی جریان‌های فکری – سیاسی ایران در دوران قاجار

فصل چهارم: عدالت‌طلبی جریان‌های فکری – سیاسی ایران در دوران پهلوی

فصل پنجم: عدالت‌طلبی جریان‌های سیاسی در دوران جمهوری اسلامی ایران

کتاب “الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر” اثر آقای مصطفی ساوه‌درودی، با قیمت ۳۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید