فراخوان مقالات فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فراخوان مقالات فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد با محوریت نقد مباحث اقتصاد اسلامی منتشر شد.
فصلنامه کتاب نقد به عنوان تنها مجله ای که رویکرد اساسی خود را نقد در قلمرو علوم انسانی قرار داده است بنا دارد که در یکی از شماره های آتی خود به نقد دستاوردهای علمی در قلمرو “اقتصاد اسلامی” در چهارچوب عناوین ذیل بپردازد. از پژوهشگران و محققان علاقمند برای ارسال مقاله در یکی از این محورهای زیر جهت انتشار در فصلنامه کتاب نقد دعوت به عمل آمده است:
1. ضرورت و فایده اقتصاد اسلامی.
2. مبانی و مفروضات اساسی اقتصاد اسلامی.
3. روش شناسی اقتصاد اسلامی.
4. غایت اقتصاد اسلامی.
5. “موضوعِ محوری” اقتصاد اسلامی.
6. رویکردهای اقتصاد اسلامی.
7. نظریه های اقتصاد اسلامی (توزیع، مصرف، تولید، پول و بانک، سرمایه، کار، دولت و نظریه های پیشرفت اقتصادی و …..).
8. اقتصاد اسلامی از منظر کاربردها.
9. اقتصاد اسلامی از منظر توصیه های سیاستی.
10. مناسبات اقتصاد اسلامی با دانش اقتصاد.
11. مناسبات اقتصاد اسلامی با فلسفه اسلامی.
12. مناسبات اقتصاد اسلامی با فقه.
13. مناسبات اقتصاد اسلامی با عرفان و اخلاق اسلامی.
14. مناسبات اقتصاد اسلامی با تاریخ و تمدن اسلامی.
15. مناسبات اقتصاد اسلامی با سیاست گذاری و تصمیم گیری های اقتصادی در ایران.
16. پروژه های فکریِ نظریه پردازان اقتصاد اسلامی (شهید صدر و…….).

علاقمندان می توانند جهت ارتباط با دفتر مجله با آدرس: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجله کتاب نقد، یا شماره تلفن های 02537603571، دورنگار 02537602997 و پست الکترونیکی: ketab-e-naghd@iict.ac.ir تماس حاصل نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید