نشست مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه نشست «مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها» را روز دوشنبه مورخ ۸ مهرماه جاری در تهران و قم برگزار می‌کند.

در این نشست علمی آقایان دکتر ابراهیم متقی، دکتر محمود مهام و دکتر حسین بابایی مجرد به ارائه مطلب خواهند پرداخت.

همچنین دبیری علمی این نشست نیز بر عهده آقای علی رمضانی مدیر گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

نشست «مقاومت فرهنگی؛ معنا، امکان و راهبردها» به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۸ مهرماه جاری، از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ در محل سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران و قم (ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس) به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمدقصیر، کوچه دوم، پلاک ۲ و نشانی: قم، خیابان پانزده خرداد، کوچه شهید میثمی برگزار خواهد شد.