شرایط ثبت نام دوره خدمت وظیفه در پژوهشگاه

شرایط عمومی

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام

۲- التزام عملی به احکام اسلام

۳- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی

۴- عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق

۵-عدم اعتیاد به مواد دخانی

۶-ارائه کلیه مدارک لازم حد اقل ۵۰ روز قبل از تاریخ اعزام 

شرایط اختصاصی

ا- ارائه مدرک پایان دوره تحصیلی (کارشناسی/کارشناسی ارشد) در یکی از رشته‌های علوم انسانی

۲- عدم ثبت غیبت در برگ اعزام به خدمت

۳- احراز یکی از شرایط اختصاصی ذیل:

الف) خانواده ایثارگران (فرزند یا برادر شهداء، جاوید الاثرها، جانبازان، آزادگان وفرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

ب) ایتام

ج) متاهلین

د) معاف از رزم

ه) افراد تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی

و) بورسیه پژوهشگاه

ز) خدمت در مناطق محروم ضریب ۵ و بالاتر

ح) نخبگان، استعدادهای برتر، حافظان قرآن، قاریان برتر

 ثبت نام