گروه سنت‌های حوزوی و آداب طلبگی

مقدمه
حوزه‌های علمیه در طول حیات خود همواره عهده‌دار تبیین و تبلیغ دینی و پاسخ‌گویی به شبهات و پرسش‌های مطرح شده در تمامی قرون بر اساس قرآن و عترت بوده ‌است. این رسالت و وظیفه خطیر، زمینه‌ساز  توجه جدی به تربیت طلاب جوان به عنوان آینده‌سازان حوزه‌های علمیه بود. از این‌رو در سلوک شخصیت‌های مؤثر و اندیشمندان بزرگ حوزه‌ها، توجه به ساحت علمی و اخلاقی طلبه‌ها به عنوان یک اصل مهم، جاری بوده است از این‌رو انتقال نکات حکمت‌گونه و بیان تجربه‌های صحیح و مفید پیشینیان، زمینه بالارفتن عیار طلبگی را فراهم سازد و میزان رشد، تکامل و اثربخشی طلاب را ارتقا بخشد. 
حفظ و ارتقاء این فضیلت که گاه در معرض فراموشی و غفلت واقع می‌شود، یک وظیفه حیاتی حوزویان است. براین اساس، مرکز پژوهش‌های جوان که پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی مخاطبان را رسالت اصلی خویش می‌داند، درصدد است تا با تاسیس گروه “سنت های حوزوی و آداب طلبگی” سعی کند حرکت به سمت مطلوب را نشان دهد و به صورت نظام‌مند و در چارچوب اصول پذیرفته شده حوزه و جهت گیری‌های ترسیم شده امام خمینی، مقام معظم رهبری و مراجع معظم عالیقدر، حرکت رو به رشد را تبیین و ترسیم نماید.
تعریف گروه
گروه سنت های حوزوی و آداب طلبگی، گروهی است پژوهشی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ذیل مرکز پژوهش‌های جوان برای مخاطب طلاب و فضلای جوان، به منظور آشنایی با سنت های اصیل حوزوی، بازشناسی آداب طلبگی، آگاهی بخشی در حوزه های فردی، اجتماعی و خانوادگی فعالیت میکند.
این گروه در زمستان سال 1389 در قالب حلقه مهارت‌های طلبگی تأسیس گردید و سپس در تاریخ 90/04/18 به گروه سنت‌های حوزوی و آداب طلبگی ارتقا یافت. 
اهداف اصلی 
1. شناسایی، حفظ، ثبت و احیاء سنت های اصیل حوزوی
2. تلاش در جهت ترویج وارتقاء سطح دانش، بینش  و  اخلاق طلاب جوان
3. حرکت جامع و نظام مند در مسیر رشد و تعالی فردی و جمعی طلاب جوان
4. تبیین و ترویج آداب و زی طلبگی
5. تبیبن  و ترویج آرمان تحول در حوزه
مخاطبان
1. طلبه جوان :طلاب جوان شاغل به تحصیل در سطح 1و2 (حدود 17 تا 24 سال)
– آثار این سطح با عنوان” کتاب طلبه” و ویژگی های ذیل ارایه می شود
الف:نثر و قالب جون پسند با محوریت شیوه نامه سطح جوان و دانشجوی مرکز
ب:حداکثر حجم 60 صفحه
2. طلبه فاضل: طلاب جوان شاغل به تحصیل . سطح 3 و 4 ( حدود 24 تا 29 سال)
– آثار این سطح با عنوان ” کتاب طلبه 2 و  ویژگی  ذیل ارایه می شود
الف: نثر و قالب ویژه طلاب اندیشه ورز، دغدغه مند با محوریت شیوه نامه سطح  اندیشه مرکز
ب: حداکثر حجم 100 صفحه