گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ضرورت پاسخگویی به مسائل و دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان جوان، ایجاد بسترهای مناسب برای ارتقاء آثار و پژوهش‌های این حوزه، ارتباط با محققان برتر و همسو در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و رفع خلا‌های موجود در این باره، زمینه شکل گیری «گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای رسالت‌هایی چون اشاعه گفتمان فرهنگی – اجتماعی انقلاب اسلامی و نقد گفتمان‌ها و مکاتب غربی، در حوزه‌های تاریخ، فرهنگ، رسانه، ارتباطات و غرب‌شناسی را در زمستان سال 1387 فرآهم آورد.