اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

کرسی علمی- ترویجی:  اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه
برگزار کننده: گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع)
ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا جباران
ناقدان: دکتر محمود حکمت‌نیا و حجت‌الاسلام دکتر علیرضا آل‌بویه
دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر امیر غنوی

زمان برگزاری: یکشنبه ۲۲ دی ماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مکان رگزاری: سالن جلسات دانشگاه باقرالعلوم(ع)