تعاملات علمی ملی و بین المللی

مسؤولیت شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز و شخصیت‌های علمی بین‌المللی و نیز زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌های ویژۀ پژوهشگاه در حوزه بین‌الملل همچون طرح گفتگوی علمی ـ انتقادی با مبادی تفکرات جهانی رقیب و طرح مرابطه علمی با تفکرات جهانی همسو بر عهده اداره تعاملات علمی و بین‌المللی است. رویکرد این اداره همواره توجه به حوزه های معرفتی حائز اولویت پژوهشگاه در حوزه ارتباطات علمی بین‌المللی بوده است.

اخبار و رویدادها

پنجمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

پنجمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “تاریخ نگری و دین” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

عرفان اسلامی فرهنگ و تمدن‌ساز است

اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” به صورت مجازی برگزار گردید.

سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

با مشارکت اعضا، آموزش زبان های روسی و فرانسه در پژوهشگاه راه‌اندازی می‌شود

مهدی رحیمی در گفتگویی از آموزش زبان روسی و فرانسه در پژوهشگاه خبر داد

همکاری انتشارات دانشگاه آکسفورد با پژوهشگاه

رییس اداره تعاملات علمی ملی و بین المللی پژوهشگاه از همکاری انتشارات دانشگاه آکسفورد با پژوهشگاه خبر داد