عرضه کتاب حاکمیت حجاب و عفاف در نمایشگاه کتاب سی و یکم

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قصد داریم تا به معرفی جدیدترین کتاب‌های این انتشارات بپردازیم.

” حاکمیت حجاب و عفاف ” عنوان کتاب گروه مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم فاطمه فلاح تفتی منتشر شد.

در چکیده این اثر ارزشمند آمده است:

پوشش ظاهری زن مسلمان بخشی از حقیقت باطنی وبیانگر اندیشه‌ها ونظام ارزش‌های درونی اوست. کار ویژه حجاب رااز آنجا می‌توان فهمید که درموارد بسیار، بازخورد آن به‌عرصه‌های سیاسی، فرهنگی وحتی بینشی رسوخ یافته است. در این زمینه حوزه اختیارات و مسؤولیت حکومت اسلامی همواره موضوع بحث اساسی در محافل فرهنگی اجتماعی و فقهی و حقوقی بوده وبه عنوان پرسشی جدی در برابر دستگاه‌های مربوط مطرح شده است. باید توجه داشت که تا زمانی که مبانی فقهی و حقوقی مسؤولیت‌ها واختیارات حکومت اسلامی در زمینه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف و مقابله با بی‌حجابی تبیین نشود، و نظام اسلامی با یک برنامه جامع به این موضوع نپردازد، دیگر اقدامات آثار چندان گسترده و دیرپایی نخواهند داشت.

هدف این پژوهش تبیین مبانی وفقهی-حقوقی مسؤولیت‌های نظام اسلامی در زمینه حجاب وعفاف و جلوگیری از بدحجابی درجامعه و راهکارهای گسترش حجاب و عفاف؛ تبیین ضمانت اجراهای موثر در زمینه جرم بی‌حجابی وتدوین چشم انداز مناسب با شناخت امکانات بالقوه مجموعه فرهنگی کشور می‌باشد.

این تحقیق بر اساس هدف، ازنوع تحقیقات کاربردی بوده تا به رفع مشکلات فراروی جامعه پرداخته وبه بهینه‌سازی وضع موجود کمک نماید که البته باتحقیقات بنیادی نیز آمیخته شده و ضمن تکمیل نظریات ودر برخی موارد نقد آن، افق جدیدی را در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی درباره حجاب به روی انسان باز می‌کند.

ازنظر ماهیت نیز ازنوع تحقیقات توصیفی وتحلیلی بوده که ضمن تشریح و تبیین دلایل به چرایی آن نیز می‌پردازد. دراین تحقیق جهت گردآوری داده‌ها ازشیوه کتابخانه‌ای استفاده شده که این شیوه از طریق مطالعه کتاب‌ها، مقاله‌ها ونرم افزارهای موجود و با تدبر بر روی این اطلاعات اجرایی شده است.

با توجه به آنچه از این پژوهش به دست می‌آید، می‌توان نتیجه گرفت که مسؤولیت حکومت اسلامی درحوزه حجاب، همان وظیفه و تعهد قانونی است که بنابر شرع مقدس اسلام بر عهده حکومت قرار داده شده و‌باید در قبال این تکلیف الهی-قانونی پاسخگو باشد. باید دانست که درمورد حجاب وعفاف در جامعه ونقش حکومت در قبال آن، توجه به نگرش الهی یا غیر الهی‌بودن نظام‌ها، خود می‌تواند راه‌گشای حل مسألۀ حجاب وتعیین کنندۀ مرز مسؤولیت دولت باشد.

مهم‌ترین دلایل ایجاد مسؤولیت برای حکومت عبارتند از:ادله مسؤولیت حکومت در اجرای احکام؛ ادله امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر که این ادله کافی و وافی برای مسؤولیت حکومت بوده وابعاد مسؤولیت وی را روشن می‌کند وادله تعزیرات که حاکم اسلامی میزان مجازات مرتکبین به بی‌حجابی را با توجه مصالح، تعیین خواهدکرد.

بر اساس این مبانی، حکومت اسلامی مسؤولیت زمینه‌سازی، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، و اجرای همه احکام اسلامی از جمله حجاب وعفاف ونظارت بر حسن اجرای قوانین و اعمال ضمانت اجرای لازم را در جامعه دارد.

کتاب “حاکمیت حجاب و عفاف ” به قلم فاطمه فلاح تفتی برای اولین بار در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دوازدهم لغایت بیست و دوم اردیبهشت‌ماه جاری عرضه خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید