هم اندیشی مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست هم اندیشی مدیران و اعضای هیات علمی پژوهشگاه با حضور‌ ریاست پژوهشگاه آیت الله علی اکبر رشاد چهارشنبه 12 تیرماه جاری در تهران برگزار می شود.

پنجاه و ششمین نشست هم اندیشی مدیران و دهمین نشست هم اندیشی اعضای هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی دو نوبت صبح و عصر با حضور آیت الله علی اکبر رشاد ریاست، معاونین، مدیران و اعضای هیات علمی با دو دستور “همکاری های علمی” و همچنین “بررسی طرح عملیاتی پژوهشگاه در راستای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی” برگزار خواهد شد.

این نشست هم اندیشی از ساعت 8 صبح تا 18 روز چهارشنبه 12 تیرماه جاری در محل باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران برگزار خواهد شد.