قندان‌های خالی و درباره مانایی و میرایی نامزدهای جایزه قلم زرین

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هیات داوران هفدهمین دوره نامزدهای داستان بزرگسال و نقدو پژوهش ادبی قلم زرین را معرفی کرد.

تاکنون نامزدهای شعر بزرگسال و شعر و داستان کودک و نوجوان مشخص شده‌اند. آخرین معرفی متعلق به نامزدهای داستان بزرگسال و نقد و پژوهش ادبی است.

داوران گروه داستان بزرگسال از میان ۳۱۴۹ کتاب، تنها ۲ کتاب و داوران گروه نقد و پژوهش ادبی از میان ۹۶۴ کتاب، ۵ کتاب را نامزد دریافت جایزه معرفی کردند.

نامزدهای بخش داستان بزرگسال:
– رمان پس از بیست سال/ نوشته سلمان کدیور/ از انتشارات شهرستان ادب ـ رمان باران تمشک/ نوشته مصطفی فعله‌گری/ از انتشارات سوره مهر

نامزدهای بخش نقد و پژوهش ادبی:
– اقلیم داستان/ اثر رضا صادق شهپر/ از انتشارات ورا
– قندان‌های خالی/ اثر فاطمه مصطفایی/ از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
– درباره مانایی و میرایی/ اثر احمد شاکری/ از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
– بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران/ اثر محمد و محسن حنیف/ از انتشارات علمی و فرهنگی
– سنجش منابع تاریخی شاهنامه/ اثر فرزین غفوری/ از انتشارات موسسه پژوهشی میراث مکتوب