فقه امروز باید به صورت کاربردی به حل مسائل پیش روی جامعه بپردازد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به تبیین شاخصه و عوامل تحول آفرینی با تأکیدات رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: باید رویکرد فقه اجتهادی، نیاز محور شود؛ یعنی بر مبنای دیدگاه امام خمینی(ره) حکومت و انقلاب اسلامی بر اساس فقه سنتی و جواهری تشیع شکل گرفته است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: باید فقه امروز ما بر اساس نیازهای حکومت و نظام، به صورت کاربردی به حل مسائل پیش رو جامعه بپردازد و حوزه های علمیه کشور، نگرش سیستمی و نظام مند به مسائل کلی نظام داشته باشند.

پور فرد به مقایسه مدیریت غربی و اسلامی پرداخت و گفت: مدیریت لبیرال و جهادی هر دو بر مبنای علم و قانون پایه گذاری شده اند؛ اما اندیشه غربی، نگاه فردگرایانه، مادی و سرمایه داری به مسائل و مشکلات دارد، اما مدیریت جهادی فرا زمانی و بر مبنای روحیه تعاون، ایثار و گذشت استوار شده است.

وی با بیان اینکه مدیران و نیروهای جهادی، حضوری فعال در صحنه ها و مشکلات اجتماعی دارند، افزود: غربی‌ها در مدیریت کرونا با بحران و فاجعه انسانی مواجهه شده‌اند و افراد سالمند را در بیمارستان های خود پذیرش نمی‌کنند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به حضور فعال و جهادی نیروهای انقلابی در عرصه حوادث طبیعی و مبارزه با کرونا، گفت: مدیریت بنی صدر در جنگ تحمیلی، بر اساس اندیشه های لبیرالی و غربی بوده است و تا زمانی که نیروهای نظامی ایران زیر نظر وی مدیریت می شدند، شاهد دستاورد و پیروزی در جنگ نبودیم، اما زمانی که نیروها و مدیران انقلابی پای به صحنه جنگ گذاشته اند، شاهد فتح و آزادسازی خرمشهر و کسب موفقیت ­های بسیاری در دفاع مقدس شدیم.

پور فرد به تبیین انحطاط و عقب گرد برخی مسؤولان پرداخت و گفت: مدیرانی که دارای باورهای فکری و ایمانی ضعیف و غیر مستحکم باشند، دستاوردها و تولیدات داخلی را نادیده می گیرد و به ترویج اندیشه های لبیرال و غربی در داخل کشور می‌پردازد؛ در حالی که ایران با وجود تحریم های استکبار جهانی و موانع پیش رو به دستاوردها و موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرده است.