عدالت سیاسی در قرآن کریم به سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران می‌آید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قصد داریم تا به معرفی جدیدترین کتاب‌های این انتشارات بپردازیم.

” عدالت سیاسی در قرآن کریم ” عنوان چهل و پنجمین کتاب گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سید باقری منتشر شد.

در بخشی از این اثر ارزشمند آمده است:

این تحقیق در جستجوی پاسخ به این سوال کلیدی است که از دیدگاه قرآن کریم، ماهیت نظریۀ عدالت سیاسی کدام است و دارای چه مولفه‌هایی می‌باشد؟ با توجه به این پرسش اصلی چند سئوال فرعی مانند عقلایی ـ عرفی و برون دینی یا درون دینی عدالت، مبانی عدالت سیاسی، مولفه‌ها و راهبردهای آن عدالت سیاسی طرح و به آن ها پاسخ داده شده است. روش به کار رفته در این اثر، با رویکرد تفسیر موضوعی قرآن کریم، روش تفسیر اجتهادی می‌باشد. برای پاسخ به سوال اصلی بر این فرضیه تاکید شده است که با توجه به نگاه هنجاری قرآن کریم و مبانی هستی شناختی (مبانی خدا ـ جهان شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی جامعه شناختی) و معرفت شناختی آن، عدالت سیاسی ارزشی بنیادین است که با وجود آن، نوعی نسبت میان شهروندان برقرار می‌گردد که در عرصۀ سیاسی، هر صاحب حقی، به حق خود می‌رسد، این ارزش دارای مولفه‌هایی چون احقاق حقوق، قانون محوری، برابری فرصتها و امنیت فراگیر است که با توجه به راهبردهای فرهنگی و اجتماعی آن می‌توان امور جامعه را در پیوند با قدرت به نحوی سامان داد که هر امری به تناسب در جای شایسته و بایستۀ خویش، قرار گیرد.

در نوآوری کتاب می‌توان به مواردی چون ارائه تحلیل و تعریفی روشن از عدالت سیاسی با توجه به آموزه‌های قرآنی؛ بررسی و کنکاش عدالت سیاسی با روش بومی و قرآن‌شناختی تفسیر اجتهادی؛ ارائۀ مبانی بینشی، اهداف، مولفه‌ها و راهبردهای قرآنی عدالت سیاسی در یک منظومه؛ تبیین مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم و برجسته‌سازی مرزهای آن در تمایز با مکاتب رقیب و تبیین نقش آن مبانی در گزینش اهداف و اصول راهبردی عدالت سیاسی.

این تحقیق شامل یک مقدمه، خاتمه، نتیجه‌گیری و پنج فصل است و در آن مباحثی چون مفاهیم، چیستی، ذاتی و مطلق بودن؛ عقلایی بودن؛ درون یا برون دینی بودن، اهداف؛ مبانی، مولفه‌ها و راهبردهای عدالت سیاسی پژوهیده شده است.

کتاب “عدالت سیاسی در قرآن کریم” به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری برای اولین بار در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دوازدهم لغایت بیست و دوم اردیبهشت‌ماه جاری عرضه خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید