همایش ملّی اعجاز قرآن

حجت الاسلام دکتر سیدمحمدحسن جواهری

مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه و دبیر علمی همایش

 

محمدحسن استاد میرزا

کارشناس گروه و دبیر اجرایی همایش

 

تاریخ های مهم:

  • زمان ارسال چکیده مقالات: پایان مردادماه ۹۸
  • زمان ارسال اصل مقالات: پایان شهریورماه ۹۸
  • زمان برگزار همایش: نیمه دوم آبان ماه ۹۸

 

دریافت پوستر باکیفیت همایش

اخبار مرتبط: