ارتباط با ما

  راه‌های ارتباط با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

  – تلفن اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل:                          ۸۸۵۳۱۲۴۵-(۰۲۱)
  – کد پستی:                                                                            ۱۵۹۱۱-۱۵۱۴۶
  – پست الکترونیک:                                                                 info@iict.ac.ir

  نشانی دفتر مركزی (تهران):                                                 خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) – كوچه پژوهشگاه (دوم) – پلاک ۲
  نشانی دفتر قم:                                                                     بلوار ۱۵ خرداد (شاه سید علی) – كوچه شهید میثمی (كوی ۱۰)

   

   

  شماره‌های تماس با سایر قسمت‌های پژوهشگاه:

  سازمان مركزی (تهران) (۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۶۴
  دفتر قم (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵
  معاونت پژوهشی و آموزشی (۰۲۱) ۸۸۷۴۲۳۲۶
  معاونت حقوقی و توسعه مدیریت و منابع (۰۲۱) ۸۸۷۴۱۴۸۷
  پژوهشكده حکمت و دین‌پژوهی (۰۲۵)۳۷۶۰۲۹۹۳
  پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی (۰۲۱) ۸۸۷۴۲۷۸۹
  پژوهشكده دانشنامه‌نگاری دینی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۸۷
  پژوهشكده نظام‌های اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۲۲۲
  مركز پژوهش‌های جوان (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵ (داخلی ۱۷۴)
  كانون اندیشه جوان (۰۲۱) ۸۸۹۶۰۵۳۶
  امور بین‌الملل (۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۶۴  (داخلی ۲۴۶)
  فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۴۷)
  فصلنامه علمی- پژوهشی ذهن (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۴۷)
  فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۳۶)
  فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۲۹۹۸  (داخلی ۱۳۸)
  فصلنامه انتقادی- نظری كتاب نقد (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵
  ماهنامه زمانه (۰۲۱) ۸۸۹۶۰۵۳۶  (داخلی ۱۱۴)
  فصلنامه حاشیه (۰۲۵) ۳۷۶۰۲۹۹۱
  سازمان انتشارات پژوهشگاه (۰۲۱) ۸۸۵۰۵۴۰۲
  موسسه فرهنگی اندیشه معاصر
  مؤسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی (۰۲۱) ۶۶۴۹۸۳۷۹