ارتباط با ما

راه‌های ارتباط با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

– تلفن اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل:                          ۸۸۵۳۱۲۴۵-(۰۲۱)
– کد پستی:                                                                            ۱۵۹۱۱-۱۵۱۴۶
– پست الکترونیک:                                                                 info@iict.ac.ir

نشانی دفتر مركزی (تهران):                                                 خیابان شهید بهشتی – خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) – كوچه پژوهشگاه (دوم) – پلاک ۲
نشانی دفتر قم:                                                                     بلوار ۱۵ خرداد (شاه سید علی) – كوچه شهید میثمی (كوی ۱۰)

 

 

شماره‌های تماس با سایر قسمت‌های پژوهشگاه:

سازمان مركزی (تهران) (۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۶۴
دفتر قم (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵
معاونت پژوهشی و آموزشی (۰۲۱) ۸۸۷۴۲۳۲۶
معاونت حقوقی و توسعه مدیریت و منابع (۰۲۱) ۸۸۷۴۱۴۸۷
پژوهشكده حکمت و دین‌پژوهی (۰۲۵)۳۷۶۰۲۹۹۳
پژوهشكده فرهنگ و مطالعات اجتماعی (۰۲۱) ۸۸۷۴۲۷۸۹
پژوهشكده دانشنامه‌نگاری دینی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۸۷
پژوهشكده نظام‌های اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۲۲۲
مركز پژوهش‌های جوان (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵ (داخلی ۱۷۴)
كانون اندیشه جوان (۰۲۱) ۸۸۹۶۰۵۳۶
امور بین‌الملل (۰۲۱) ۸۸۵۰۱۰۶۴  (داخلی ۲۴۶)
فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۴۷)
فصلنامه علمی- پژوهشی ذهن (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۴۷)
فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵  (داخلی ۱۳۶)
فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اسلامی (۰۲۵) ۳۷۶۰۲۹۹۸  (داخلی ۱۳۸)
فصلنامه انتقادی- نظری كتاب نقد (۰۲۵) ۳۷۶۰۳۵۷۱-۵
ماهنامه زمانه (۰۲۱) ۸۸۹۶۰۵۳۶  (داخلی ۱۱۴)
فصلنامه حاشیه (۰۲۵) ۳۷۶۰۲۹۹۱
سازمان انتشارات پژوهشگاه (۰۲۱) ۸۸۵۰۵۴۰۲
موسسه فرهنگی اندیشه معاصر
مؤسسه علمی پیوست‌نگاری فرهنگی (۰۲۱) ۶۶۴۹۸۳۷۹

نظرات

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد