متن رویدادهای علمی

لزوم انتشار متن دقیق و منقح از رویدادهای مهم پژوهشگاه از یک سو و اهمیت به مخاطب از سوی دیگر ما را بر آن داشت تا ضمن پیاده سازی و ویراست نقد و نظرهای صورت گرفته در همایش ها، نشست ها و کرسی های علمی پژوهشگاه، آرشیو جامعی از متون ارزشمند این رویدادها ایجاد کنیم. در این بخش آخرین متون جمع آوری شده تقدیم می گردد:

موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم

نشست علمی «موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم» در راستای برگزاری...

اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق‌مندی گام دوم انقلاب

نشست علمی «اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق‌مندی گام دوم انقلاب » در راستای...

تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

نشست علمی « تأملی در مبانی نظری تئوری‌های روابط بین الملل از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای...

عرفان شیعی فقاهتی

کرسی علمی ترویجی « عرفان شیعی فقاهتی» توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه...

مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم با اقتباس از شکل گیری فلسفه اسلامی در دوران اوج تمدن اسلامی

کرسی علمی ترویجی «مدلی برای تحول و اسلامی سازی علوم با اقتباس از شکل گیری...

ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «ضرورت تفسیر سیاسی از منظر قرآن کریم» توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت...

الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

کرسی علمی ترویجی «الگوی پیشرفت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی» توسط مرکز مطالعات...

الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «الگوی انسان اقتصادی در قرآن کریم» توسط گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام...

اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

کرسی علمی ترویجی «اسلامیت، تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی» توسط گروه کلام پژوهشکده...

مولفه های ایده اولیه

دکتر محمد مهدی جهان پرور دبیر علمی کرسی با عرض تبریک برگزیده شدن کتاب درباره مانایی و...