کرسی ترویجی «تاملی بر ادبیات داستانی سده پیش از انقلاب اسلامی» برگزار شد

کرسی ترویجی «تاملی بر ادبیات داستانی سده پیش از انقلاب اسلامی» عصر دیروز یکشنبه 28 شهریور با حضور شهریار زرشناس به عنوان ارائه دهنده و دکتر مهدی حجوانی و دکتر محمود بشیری به عنوان ناقدان، در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

کرسی ترویجی ” مسئولیت دولت اسلامی نسبت به فرهنگ: ادله اثبات”

گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، در نظر دارد کرسی ترویجی مسئولیت دولت اسلامی نسبت به فرهنگ: ادله اثبات" را چهارشنبه 25 شهریور ماه در این پژوهشگاه برگزار کند.

اعمال بدون آرمان نیز تحقق می‌یابند

كرسي‌ ترويجي «تقسيم ‌بندي ادبيات جنگ و ادبيات ضدجنگ» با ارائه حجت ‌الاسلام و المسلمين مهدي جهان و نقد ناقدين آقاي دكتر عليرضا كمره‌اي و خانم فرانك جمشيدي در محل پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار شد.

کرسی ترویجی تقسیم بندی ادبیات جنگ و ادبیات ضد جنگ برگزار می‌شود

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تقسیم بندی ادبیات جنگ و ادبیات ضد جنگ را یکشنبه 7 تیر در این پژوهشگاه برگزار می کند.

من یک رئالیست هستم نه پوزیتیویست برگزار شد

نشست پیش‌اجلاسیه نقشه راه علوم انسانی اسلامی با ارائه دکتر ابراهیم دادجوی و باحضور ناقدان و داوران این نظریه، 24 خرداد سال جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.